.همکاران گرامی، به دلیل شیوع ویروس کرونا سمینار برخورد با بیماران ترومایی به زمان دیگری موکول می شود. زمان جدید از طریق پیامک به اطلاع شما می رسد
همایش‌های گذشته
عنوان همایش مکان زمان تصویر
کنگره تجویز منطقی دارو و اصول نسخه نویسی تهران بیمارستان میلاد سالن غرضی مهر 98 کنگره تجویز منطقی دارو و اصول نسخه نویسی
تازه های دارودرمانی تهران بیمارستان میلاد سالن غرضی آبان 98 تازه های دارودرمانی
تازه‌های دارو درمانی تهران بیمارستان میلاد سالن غرضی آبان 98 تازه‌های دارو درمانی
کنگره مسمومیت های دارویی تهران سالن همایش‌های رازی آذر 98 کنگره مسمومیت های دارویی
کنگره مشترک ارتوپدی ORTHOBIT2019 تهران سالن همایش‌های رازی آذر 98 کنگره مشترک ارتوپدی ORTHOBIT2019
نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با محوریت مکمل ها تهران بیمارستان میلاد سالن غرضی دی 98 نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با محوریت مکمل ها
OTCتراپی با نگاه به سند جامع ارائه خدمات داروساز تهران بیمارستان میلاد سالن غرضی دی 98 OTCتراپی با نگاه به سند جامع ارائه خدمات داروساز
برخورد با بیماران ترومایی تهران سالن همایش‌های رازی اسفند 98 برخورد با بیماران ترومایی
محصولات آرایشی بهداشتی تهران سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد مهر 1398 محصولات آرایشی بهداشتی
محصولات آرایشی بهداشتی تهران سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد مهر 1398 تجویز منطقی دارو و اصول نسخه‌نویسی
کنگره سالیانه داروسازان ایران تهران سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد خرداد 1398 محصولات آرایشی بهداشتی
محصولات آرایشی بهداشتی تهران سالن همایش های رازی شهریور 1398 کنگره سالیانه داروسازان ایران

Made with by Dr Land IT Group 2016. All rights reserved.