همایش‌ها

در راستای ارائه خدمات به اعضای جامعه پزشكی، مجموعه‌ي دکترلند بنا بر یکی از اهداف اصلی خود مبنی بر بالا بردن دانش فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف پزشكی با همراه ساختن انجمن‌های علمی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های علوم پزشكی کشور، همایش‌های بزرگی را با حضور ده‌ها تن از اساتید برجسته، هزاران نفر از همكاران پزشك، دندانپزشك و داروساز برگزار نموده است.

در طی سال‌های گذشته و با همراهی مجموعه‌های بزرگ علمی و تخصصی نظیر: انجمن علمی داروسازان ایران، انجمن دندانپزشكی ایران، انجمن علمی ترومای ایران، انجمن علمی پزشكان قانونی ایران، انجمن‌جراحان تخصصی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و بسیاری از انجمن‌های دیگر، برنامه‌های علمی متنوعی را برگزار نموده که تعداد زیای از همكاران پزشك، دندانپزشك و داروساز در این برنامه‌ها شرکت کردند.

کنگره‌های در حال ثبت‌نام
برنامه های آینده
عنوان : سمینار سه روزه تروما

زمان : 23 الی 25 بهمن 1398

مکان : سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد

مشمولین : پزشکان عمومی، جراح عمومی، متخصص بیهوشی، متخصص طب اورژانس و متخصص زنان

امتیاز : دارای 15 امتیاز بازآموزی

عنوان : مکمل ها

زمان : 18 الی 20 دی 1398

مکان : سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد

مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان

امتیاز : دارای 15 امتیاز بازآموزی

عنوان : نشست علمی اورژانس‌های پزشکی

زمان : 16 الی 18 بهمن 1398

مکان : سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد

مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان

امتیاز : دارای 15 امتیاز بازآموزی

عنوان : کادر درمانی و قانون

زمان : 14 الی 16 اسفند 1398

مکان : سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد

مشمولین : پزشکان عمومی و جراح عمومی، متخصص بیهوشی، متخصص داخلی و متخصص زنان

امتیاز : دارای 15 امتیاز بازآموزی

برنامه های گذشته
عنوان : محصولات آرایش بهداشتی
زمان : 5 الی 7 تیر 1398
مکان : تهران، سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد
مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان
امتیاز :دارای 15 امتیاز بازآموزی
عنوان : محصولات آرایش بهداشتی
زمان : 3 الی 5 مهر 1398
مکان : تهران، سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد
مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان
امتیاز :دارای 15 امتیاز بازآموزی
عنوان : تجویز منطقی دارو و اصول نسخه نویسی
زمان : 3 الی 5 مهر 1398
مکان : تهران، سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد
مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان
امتیاز :دارای 15 امتیاز بازآموزی
عنوان : محصولات آرایشی بهداشتی
زمان : 22 الی 24 خرداد 1398
مکان : تهران، سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد
مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان
امتیاز :دارای 15 امتیاز بازآموزی
عنوان : کنگره سالیانه داروسازان ایران
زمان : 2 الی 4 شهریور 1398
مکان : تهران، سالن همایش های رازی
مشمولین : پزشکان عمومی و داروسازان
امتیاز :دارای 15 امتیاز بازآموزی

Made with by Dr Land IT Group 2016. All rights reserved.